Rfhl Gotland och Qvinnoqulan läggs ner

På årsmötet den 25 mars beslutades om nedläggning av Rfhl Gotland vilket också innebär att Qvinnoqulan Gotland stängs.
Detta beslut grundas i att vi inte kunnat hitta någon som vill ta över ordförandeklubban efter Marika som inte fortsätter sitt uppdrag under 2017.

Hemsidan kommer att släckas inom kort, likaså Facebooksidorna.

Vi vill tacka för en fantastisk tid sedan starten i november 2014! Att en verksamhet som Qvinnoqulan behövs har blivit helt uppenbart under den här tiden – och det är tråkigt att vi inte kan leva vidare.

Under fliken RFHL Gotland finns verksamhetsberättelsen för 2016 där det finns att läsa vad vi arbetat med under året som gick.
Må så gott alla besökare och andra som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med oss!

Styrelsen genom Marika

Välkommen till QvinnoQulan Gotland

QvinnoQulan Gotland drivs av föreningen RFHL Gotland (Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling)

Vi är en öppen, drogfri mötesplats för kvinnor. Till oss är alla kvinnor välkomna oavsett bakgrund.

Du som saknar en gemenskap och känner att QvinnoQulan kan vara något för dig.
Du som känner ett utanförskap.
Du som av en eller annan orsak mår psykiskt dåligt.
Du som har fått en orosanmälan kring dina barn.
Du som lever med ekonomiska svårigheter.
Du som lever eller har levt i en våldsam relation (fysiskt, psykiskt, ekonomiskt).
Du som vill ta dig ur ett missbruk och/eller en kriminell livsstil.
Du som har substitutionsmedicin (t.ex .subutex eller metadon) eller andra legalt förskrivna läkemedel.

Till Qulan är du välkommen in på en fika, snacka en stund och möta kvinnor med egna erfarenheter. Vi som arbetar i verksamheten har egna erfarenheter av att leva med, eller ta oss ur psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet, destruktiva relationer, övergrepp mm.

Vi utformar verksamheten tillsammans – våra besökares behov styr!

Vi hjälper dig i kontakten med olika myndigheter, allt från socialtjänst, kriminalvård till landsting och arbetsförmedling.
Om du känner dig osäker i det personliga mötet med myndigheter följer vi med som stöd och hjälper dig i samtalet om du vill.
Vi är ingen myndighet, vi är en verksamhet som tillhör RFHL (Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling) och jobbar utefter att alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett vem du är.

För den som känner sig kreativ kommer vi att ha lite olika saker att sätta händerna i.
Alla aktiviteter är gratis, likaså fika.

Varmt välkommen till Qvinnoqulan!